Privacy Policy (Isikuandmete kaitse poliitika)

Ülevaade

Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas [SFOMC.ORG] (edaspidi „meie“, „meid“ või „me“) kogub, kasutab, jagab ja kaitseb isikuandmeid, mida me kogume meie veebilehe, rakenduste, toodete ja teenuste (edaspidi „Teenused“) kaudu. Meie eesmärk on austada Teie privaatsust ja kohaldatavat isikuandmete kaitse seadusandlust, sealhulgas Euroopa Liidu Isikuandmete Kaitse Üldmäärust (GDPR).

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Me kogume isikuandmeid, mida Te meile vabatahtlikult pakute, näiteks kui registreerute kasutama meie Teenuseid, võtate meiega ühendust või osalete meie poolt korraldatavatel üritustel või kampaaniates. Sinna hulka võivad kuuluda Teie nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja muu isikustatud teave. Lisaks kogume automaatselt teatud teavet Teie kasutuse kohta meie Teenustest, sealhulgas logiandmed, IP-aadressid, küpsiste kaudu kogutud teave ja muu sarnane teave.

Me kasutame isikuandmeid Teenuste pakkumiseks, haldamiseks ja parandamiseks; kasutajatoe pakkumiseks; Teenuste turvalisuse tagamiseks; uute toodete ja teenuste arendamiseks; ning turunduslikel eesmärkidel, sealhulgas personaliseeritud pakkumiste saatmiseks, kui olete andnud selleks nõusoleku.

Isikuandmete jagamine

Me ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ilma Teie nõusolekuta, välja arvatud järgmistel juhtudel:

  • Kui see on vajalik teenusepakkujatele, kes aitavad meil Teenuseid hallata ja parendada;
  • Juriidilistel põhjustel, kui see on nõutav seaduse või kohtumenetluse kaudu;
  • Kui me usume, et jagamine on vajalik meie, Teie või teiste isikute õiguste, vara või ohutuse kaitseks.

Teie õigused GDPR-i alusel

GDPR annab Teile teatud õigused seoses Teie isikuandmetega, sealhulgas:

  • Õigus pääseda juurde oma isikuandmetele;
  • Õigus nõuda isikuandmete parandamist, kui need on ebatäpsed;
  • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist teatud tingimustel;
  • Õigus piirata isikuandmete töötlemist;
  • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • Õigus andmete ülekandmisele.

Kui soovite neid õigusi kasutada või kui Teil on küsimusi meie Privaatsuspoliitika kohta, võtke meiega ühendust aadressil [[email protected]].

Turvalisus

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, väärkasutuse, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise vastu. Kuid interneti kaudu edastatava teabe täielikku turvalisust ei saa kunagi garanteerida.

Muudatused Privaatsuspoliitikas

Me võime aeg-ajalt käesolevat Privaatsuspoliitikat uuendada. Kui teeme muudatusi, avaldame uuendatud poliitika meie veebilehel ja muudame „viimati uuendatud“ kuupäeva. Palume Teil aeg-ajalt poliitikaga tutvuda, et olla kursis kõigi muudatustega.

Kontaktinfo

Kui Teil on küsimusi või muresid seoses meie Privaatsuspoliitikaga, võtke meiega ühendust aadressil [[email protected]].

Viimati uuendatud: [3/3/2024]